Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930

Hillegersberg, DTB Ambachtstrouw



Bron informatie