Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 - 1930

Albrandswaard, Overlijden Burgerlijke StandBron informatie