Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930

Rotterdam, DTB inv. 1 Doop gereformeerdBron informatie