Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930

Wonseradeel, Geboorte Burgerlijke StandBron informatie