Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930

Biggekerke, Huwelijk Burgerlijke StandBron informatie