Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930

Ackersdijk en Vrouwenregt, Huwelijk Burgerlijke StandBron informatie