Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930

Jan Pietersz de Raadt

Jan Pietersz de Raadt

Mannelijk ca. 1555 - 1620  (~ 65 jaar)

 

Bezig...


Grafsteen Jan Pietersz de Raadt

Grafsteen in de Nederlands Hervormde kerk te Rhoon van Jan Pietersz de Raadt. Het opschrift luidt:

HIER LEIT BEGRAVEN IAN PIETERSZ
DE RAET IN SYNEN LEVEN HEEMRAET
ENDE SCHEPEN IN ROON LEENMAN
NDEN LANDE VAN PUTTE HEEMR-
AEDT IN PORTUGAEL HEEMRAEDT
ENDE SCHEEPEN IN ALBRANTS
WAERT SCHEEPEN IN SCHRAVENAM-
BOCHT STERFT DEN 24 JANUARY
ANNO SESTIENHONDERT TWINTIGH


Verbonden metJan Pietersz de Raadt (Begrafenis)